ENTRY

IMPRESSUM

ENTRY, obrt za trgovinu i usluge, vl. Dean Barabaš, Donji Kneginec, Kućanska ulica 33
Sjedište: HR-42204 DONJI KNEGINEC, Kućanska ulica 33

TDU: SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE VARAŽDIN
Broj reg. uloška: 3937
MBO: 92363911
Broj obrtnice: 05010003937
Početak obrta: 01.07.2006.
Poslovna banka:
IBAN:
OIB: 83060639500
Vlasnik: Dean Barabaš